poloha
Zľavy z:
Všetky mestá
VŠETKY zľavy slovenského internetu
na jednom mieste!
Buďte stále informovaní o najnovších zľavách. Stačí zadať váš e-mail a vybrať si z ponúkaných kategórií.
Zdielajte zaujímavú ponuku Vašim známym pomocou sociálnych sieti alebo e-mailom.
Vyselektuj si pre teba zaujímavé zľavy na jednu kopu, do okienka "Vaše obľúbené". Slúži pre prehľadnejšie prezeranie a porovnávanie vybraných zliav.
Všetky zľavy
Všetko
tovar
Tovar
služby
Služby
krása
Krása
pobyt
Pobyt
zábava
Zábava
gastro
Gastro
relax
Relax
šport
šport
ostatné
Ostatné
Zaklikni si jednu alebo viacero možností z ponúkaných kategórii podľa Vašej potreby.

Ako u nás začať?

Máte záujem oslovovať viac zákaníkov? Ponúkneme Vám priestor na našej stránke pre Vaše zľavy.

Zľavový agregátor Zlavypokope.sk denne indexuje takmer všetky zľavy zo zľavových webov. Naši návštevníci sú ľudia, ktorí nechcú strácať čas prehľadávaním všetkých zľavových webov, pretože my im ponúkneme všetky zľavy z ich vybranej oblasti pod jednou strechou. Preto neváhajte a pridajte sa k nám a spoločnými silami budeme uspešnejší.

Z vašej strany potrebujeme iba jednu vec a to dodať nám aktuálne informácie prostredníctvom XML súboru, ktorej URL adresa je sprístupnená na internete. Zlavypokope.sk si bude zľavy s informáciami sám sťahovať každú hodinu. Na základe toho bude Vaša zľava vždy aktuálna (pokiaľ nemáte vytvorenený XML súbor, porozprávate sa o tejto problematike s Vašim programátorom, nemalo by mu to zabrať viac ako 30 minút).

Keď už máte XML súbor vytvorený, stačí nás kontaktovať. Následne sa dohodneme na ďalšom postupe, aby sme zabezpečili zobrazovanie Vašich zliav čím skôr a na čo najlepších miestach na agregátore Zlavypokope.sk

Vzor XML súboru formátu SMEVzor XML súboru formátu OPTIMALIZOVANÝ

Odobrať zľavu zo zoznamu.
Všetky pre teba zaujímavé zľavy pokope na jednom mieste.
Vyselektuj si konkrétne zľavy z množstva ponúk do prehľadného zoznamu.
Pridávanie zliav do zoznamu pomocou funkcie: +pridať medzi obľúbené.